PRZEGLĄDY TECHNICZNE

W naszej ofercie znajdą Państwo propozycję sporządzania przeglądów technicznych dla właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych zgodnie z zasadami określonymi w Prawie budowlanym.

Zajmujemy się wykonywaniem rocznych przeglądów budynków, które polegają na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Wykonujemy również kontrole stanu technicznego budynku, jego przydatność do użytkowania oraz estetykę obiektu budowlanego i jego otoczenia, którym podlegają budynki co najmniej raz na 5 lat.

Zawarte przez nas informacje wynikające z protokołów okresowego przeglądu budynków powinny stanowić podstawę do podjęcia działań w zakresie poprawy stanu technicznego budynku. Okresowe przeglądy obiektów mają eliminować negatywne zjawiska w zakresie m.in. bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania.