Kosztorysy

Oferujemy kompleksowe sporządzanie kosztorysów na każdym etapie realizacji inwestycji. Naszą ofertę kierujemy do inwestorów, do biur projektowych, firm budowlanych działających na rynku prywatnym jak i pozyskujących zlecenia w przetargach publicznych. Posiadana przez nas wiedza z zakresu szeroko pojętego budownictwa, kalkulacji kosztorysowej, ekonomiki pozwala na określenie realnych kosztów związanych z realizacją budowy.

Wykonujemy kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości a w szczególności:

  • inwestorskie,
  • powykonawcze,
  • ofertowe,
  • uproszczone dla celów kredytowania,

Ponadto sporządzamy przedmiary robót i kosztorysów ofertowych.

Kosztorysy budowlane opracowywane przez nas są zgodne z polskimi przepisami i normami. Kosztorysowanie wykonywane jest na programach komputerowych typu Zuzia lub Edbud.